Selecteer een pagina

Historie

In het Brabantse Heukelom aan de Spoordijk 8 staat een pracht van een melkveehouderij. Amper twintigers zijn Jan, Ingrid en Arjan als ze aan hun carrière als boer/boerin beginnen op deze plek. Boer Jan neemt in 1978 noodgedwongen het roer over als zijn vader overlijdt. Op 16 september 1994 trouwde Jan met Ingrid. Samen krijgen ze vier kinderen. Ingrid koppelt al gauw kinderopvang aan de melkveehouderij. Dáár zijn Ingrid en Jan nu volop aan het werk om hun gedachtengoed veilig te stellen binnen zelforganiserende teams. Oudste zoon Arjan runt nu de boerderij. Hem zie je eigenlijk altijd in zijn blauwe overall met laarzen aan het werk.

Steeds aandacht voor gezondheid van koeien
Het oorspronkelijke bedrijf was zo’n 9 ha groot. Al jarenlang verzorgt de familie ongeveer 70 melkkoeien en 50 kalfjes en pinken, zeg maar koeienpubers. De huidige ligboxenstal voor het melkvee dateert uit 1967. De familie was in die tijd een voorloper.  Ze waren één van de eerste melkveehouders in de regio met een ligboxenstal. Daarnaast is er nog een jongveestal uit 1999. Vanaf eind jaren ’90 stak Jan veel energie in het verbeteren van de gezondheidsstatus van de veestapel. Dankzij de nodige hygiëne-maatregelen en trainingen is de gezondheid van de koeien nu perfect.

Opvang voor kinderen op boerenterrein
Jan en Ingrid hebben hun bedrijf altijd open gesteld voor excursies. Jarenlang ontvingen ze zo’n 120 groepen op het bedrijf via klasseboeren. Ze willen mensen in de praktijk laten ondervinden hoe ze op de boerderij werken en met de dieren omgaan.  Jan en Ingrid kwamen rond 2004 op het idee om een kinderdagopvangvoorziening op hun bedrijf op te zetten. Hiermee waren ze echte pioniers, het fenomeen ‘agrarische kinderdagopvang’ bestond toen nog niet. Het had dan ook heel wat voeten in de aarde om de vergunningen rond te krijgen. Maar: de aanhouder wint en na jaren van voorbereiden, plannen maken en lobbyen kon de nieuwbouw van de kinderopvangvoorziening eindelijk van start.  Vanaf 2007 is Kinderopvang Tierelier in bedrijf. Waar eerst ongeveer 10 kinderen in huis konden spelen, kunnen sindsdien ruim 100 kinderen terecht voor opvang bij de professionele voorziening.

Stilstand is achteruitgang
Vanuit de overtuiging dat stilstand achteruitgang is, oriënteert de familie zich al langer op de toekomst. Het concept Koeientuin past in de ogen van de familie perfect bij boeren anno nu. De vergunningsaanvraag om op het nieuw aangeschafte terrein naast de boerderij de serrestal te bouwen is de deur uit. De gedateerde melkveestal uit 1967 kan dan vervallen. Groei of schaalvergroting is niet het uitgangspunt, maar versterking van de totale bedrijfsvoering. Het bedrijf kan zich verder naar de samenleving tóe ontwikkelen. Een bedrijf dat uitnodigt tot bezoek, waar mensen kunnen zien, leren en ervaren. Een plek waar koeien prettig leven. Een concept waarin Jan, Ingrid en Arjan gezamenlijk een droom waar kunnen maken. Innovatief én duurzaam.